Hem
Alla teman
Tema
Sverige
Ämne
Svenska insatser
Källor
Raoul Wallenberg
De vita bussarna
Källa     Utskrivbar version
De vita bussarna

Mot slutet av kriget försökte Sverige att hjälpa danskar och norrmän som hade deporterats av tyskarna. Den svenska regeringen vädjade från december 1943 flera gånger till Tyskland att skicka hem norska interner i Tyskland, särskilt norska studenter som hade deporterats i slutet av år 1943. Man kom i kontakt med Gestapochefen Heinrich Himmler genom dennes privatläkare Felix Kersten och kunde i december 1944 utverka att en grupp av sammanlagt 100 norska studenter och danska poliser frigavs av tyskarna. Himmler hoppades att det neutrala Sveriges i gengäld skulle kunna hjälpa Tyskland att förhandla fram en separatfred med västmakterna.

På förslag av den norska exilregeringens minister i Sverige Niels Christian Ditleff skickade Sverige i februari 1945 greve Folke Bernadotte till Tyskland för att förhandla med Himmler om en svensk hjälpexpedition för att ta hem danskar och norrmän. Folke Bernadotte var brorson till den svenske kungen Gustav V och vice ordförande i Sven-ska Röda korset. Bernadotte och Himmler kom överens om att alla skandinaviska fångar i de tyska koncentrationslägren skulle samlas i lägret Neuengamme och sedan skulle föras därifrån till Sverige.
De vita bussarna. Vita bussar i Malmö i april 1945.

Aktionen genomfördes med bussar som hade målats vita med röda kors för att inte flyget skulle tro att de var militära mål och bomba dem. Expeditionen genomfördes officiellt av Svenska Röda korset, men utrustningen kom från det svenska försvaret, personalen bestod till större delen av frivilliga från försvaret och den svenska staten betalade kostnaderna. Bussarna delades upp på tre grupper med vardera tolv bussar. Expeditionen inleddes den 8 mars och avslutades den 4 maj, om man räknar in även andra transporter som skedde i anslutning till vitabussexpeditionen. Även danskar kom att medverka i expeditionen.

Under de sista veckorna av kriget bröt den tyska administrationen samman, och bussarna fick då ta med sig så många fångar de kunde. Därför befriades även en stor mängd icke-skandinaviska fångar av bussarna. Och därför är det inte heller känt exakt hur många fångar som befriades totalt. Beräkningarna varierar mellan drygt 15 000 och c:a 30 000. Av de räddade var minst 4000 judar.
Upphovsrätt
IBL Bildbyrå
Webbguide
Denna dag i historien
Idag: 24 Juni 2018
Då: 25 Juni 1947

Den första utgåvan av Anne Franks dagbok publiceras.

Titta på tidslinjen