Anna Franková a Druhá svetová vojna
Anna Franková bola jednou z jeden a pol milióna detí zavraždených počas druhej svetovej vojny. Na internetových stránkach 'Anna Franková - Sprievodca' nájdeš informácie nielen o jej živote, ale tiež o priebehu Druhej svetovej vojny vo svete a na Slovensku.
Na internetových stránkach 'Anna Franková - Sprievodca' nájdeš:

Pramene
Časová os
Tipy
Pripraviť si dobrý referát alebo domácu úlohu nie je vždy ľahké. Prečítaj si naše tipy.
 

This website will be closed from 1 february 2018

For information about this, contact

www.annefrank.org/contacteducation