Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Tematy
Następstwa
Polska po wojnie
Powstanie Państwa Izrael
W poszukiwaniu sprawiedliwości
Pamięć i upamiętnianie
Wersja do druku
Następstwa
Więźniarki KL Auschwitz po wyzwoleniu obozu, 27 stycznia 1945

II wojna światowa, która przyniosła śmierć ponad 50 milionów ludzi i ogrom zniszczeń materialnych spowodowała, że świat nie mógł po jej zakończeniu tak po prostu wrócić do normalnego, przedwojennego życia. Świat stał się inny i musiało upłynąć wiele lat, zanim ludzie poradzili sobie ze wszystkimi konsekwencjami wojny.

Dla Europy pierwsze powojenne lata przyniosły ogromne przemieszczenia ludności. Otwarcie obozów koncentracyjnych, zwolnienie jeńców wojennych, a jednocześnie zmiany granic i ustrojów powodowały, że po całej Europie wędrowali ludzie, którzy wracali do swoich rodzinnych stron bądź też szukali nowej ojczyzny, uciekając od wojennych wspomnień lub też obawiając się kolejnych represji.

W wyniku wojny zasadniczym zmianom uległa polityczna mapa świata. Przy poparciu Związku Radzieckiego siły lewicy społecznej przejęły władzę w Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Albanii, na Węgrzech, w Wietnamie, Korei północnej i Chinach, tworząc blok komunistyczny. Zmalało znaczenie dawnych mocarstw europejskich. Niemcy zostały pokonane, zniszczone i podzielone. Francja i Wielka Brytania uległy poważnemu osłabieniu i w konsekwencji utraciły swoje imperia kolonialne. Nastąpił całkowity rozpad systemu kolonialnego i powstanie państw tzw. Trzeciego Świata. Na czoło potęg światowych wysunęły się Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które na mocy porozumienia jałtańskiego (Roosvelt, Churchill i Stalin) podzieliły Europę na swoje strefy wpływów. Tym sposobem powstały dwa zantagonizowane ze sobą bloki polityczne. Rozpoczął się okres zwany „zimną wojną”. System ten rozpadł się dopiero na przełomie lat 80 i 90-tych.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu