Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Tematy
Kampania wrześniowa
Okupacja niemiecka
Okupacja radziecka
Polski rząd emigracyjny
Polacy na frontach II wojny światowej
Polskie Państwo Podziemne
Polskie podziemie komunistyczne
Wersja do druku
Polska w czasie wojny
Polska ludność cywilna uciekająca przed niemieckimi bombami, IX 1939 r.

1 IX 1939 r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Mimo bohaterskich działań zbrojnych polskich żołnierzy, Niemcom udało się przełamać linię obrony i w ciągu kilku tygodni zająć znaczne obszary terytorium państwa polskiego. Choć Francja i Anglia - sojusznicy Polski wypowiedziały wojnę Niemcom, to jednak nie przystąpiły do zdecydowanych działań zbrojnych. Rozpoczęła się tzw. dziwna wojna.

17 IX 1939 r. Polska została od wschodu zaatakowana przez Związek Radziecki, co ostatecznie przesądziło o losach wojny. Agresja ta dokonała się pod perfidnym pretekstem ochrony ludności ukraińskiej i białoruskiej zamieszkujących na tzw. Kresach Wschodnich. Wtargnięcie wojsk radzieckich oznaczało jedno – Stalin zabierał swoją część zdobyczy wojennej i wraz z Hitlerem dokonywał IV rozbioru Polski, ustalonego potajemnie jeszcze przed wybuchem wojny w dodatkowym protokole do paktu Ribbentrop–Mołotow (zawartym 23 sierpnia 1939 r. i potwierdzonym układem o granicach i przyjaźni z 18 września). Rozpoczęła się okupacja niemiecka i sowiecka, która charakteryzowała się okrucieństwem, jakiego dotąd Polacy nie doświadczyli. Mimo tego Polacy nie tracili jednak woli walki o odzyskanie niepodległości. Rząd polski udał się na emigrację, skąd organizował i kierował podziemiem zbrojnym w kraju.

Już we wrześniu, w trakcie wojny obronnej, powstała Służba Zwycięstwu Polski, organizacja prowadząca działalność konspiracyjną, w grudniu powołano Związek Walki Zbrojnej, który następnie przekształcono w Armię Krajową, najliczniejszą armię podziemną w czasie II wojny światowej. W tym samym czasie we Francji utworzono rząd polski z premierem Władysławem Sikorskim, który w 1940 r. przeniósł swą siedzibę do Londynu.

Pod koniec wojny w lipcu 1944 r. podczas wyzwalania terenów znajdujących się pod okupacją niemiecką przez Armię Czerwoną powołany został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, „namiastka” polskiego rządu, całkowicie zdominowanego przez komunistów.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu