Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Tematy
Republika Weimarska
NSDAP – partia nazistowska
Dojście do władzy Hitlera
Prześladowania Żydów
Prześladowania Sinti i Romów (Cyganów)
Niemieccy przeciwnicy nazizmu
Zwalczanie elementów aspołecznych
Eutanazja – "uśmiercanie z litości"
Wersja do druku
Hitler i naziści

Adolf Hitler

Urodził się w 1889 r. w austriackim miasteczku Braunau. Jego wielką ambicją była kariera artysty malarza, jednak w wieku 19 lat nie zdał egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1913 r. przeniósł się do Monachium. Wkrótce wybuchła I wojna światowa, która odmieniła jego dotychczasowe życie.

W ciągu czteroletniej służby wojskowej w armii niemieckiej brał udział w pierwszej bitwie pod Ypres (1914) i w krwawych walkach nad Sommą (1916). W październiku 1918 r. padł ofiarą gazu musztardowego (okresowo utracił wzrok). W sierpniu 1918 r. został odznaczony Żelaznym Krzyżem Pierwszej Klasy. Po demobilizacji powrócił do Monachium, gdzie wstąpił do małej antysemickiej organizacji politycznej, Niemieckiej Partii Robotniczej (DAP). Rok później został jej przywódcą (führerem).

Jako przywódca partii nazistowskiej oświadczył, iż „naszą powinnością jest wzniecać i pobudzać w narodzie instynktowną odrazę do Żydów”. 9 listopada 1923 r. zorganizował nieudany zamach stanu w Monachium, za co został aresztowany. W czasie pobytu w więzieniu napisał książkę pt. Mein Kampf , w której przedstawił założenia ideowe i cele polityki nazistowskiej. W styczniu 1933 r. został mianowany kanclerzem Rzeszy. Funkcję tę pełnił do 30 kwietnia 1945 r., tj. dnia samobójczej śmierci. Po dojściu do władzy wzywał Niemców, aby się zjednoczyli w celu powstrzymania „zdradzieckich praktyk żydostwa”, które postrzegał jako „wcielenie absolutnego zła”. Znalazło to później wyraz w polityce rasowej czystości stopniowego wyłączania Żydów z niemieckiego społeczeństwa. Hitler zainspirował i był osobiście odpowiedzialny za planowanie i prowadzenie II wojny światowej, w wyniku której zginęło ponad 50 mln ludzi, w tym prawie cała społeczność europejskich Żydów.

„Taktyka jego na tym polegała: posunąć się o krok dalej w okrucieństwie, cynizmie, kłamstwie, chytrości, odwadze, o ten jeden krok oszałamiający, wytrącający z normy, fantastyczny, niemożliwy, nie do przyjęcia... wytrzymać tam gdzie inni, przerażeni, wołają: pas! Dlatego wtrącił naród niemiecki w okrucieństwo, i w okrucieństwo wtrącił Europę - on pragnął najokrutniejszego życia jako ostatecznego sprawdzianu zdolności do życia.”
(Witold Gombrowicz)
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu