Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Wojna
Tematy
Przyczyny wojny
Początek wojny
Przebieg wojny
Koniec wojny
Narody Zjednoczone
Wersja do druku
Druga wojna światowa

W 1939 r. atak Niemiec na Polskę zapoczątkował działania zbrojne II wojny światowej. Rok później wojna rozprzestrzeniła się na państwa Europy zachodniej. W 1941 roku Niemcy zaatakowały Rosję, a Japonia dokonała bombardowania amerykańskiej floty w Pearl Harbor. Wojna przeniosła się z Europy na inne kontynenty.

II wojna Światowa rozpoczęła się agresją niemiecką na Polskę 1 IX 1939 r., natomiast zakończyła kapitulacją Japonii 2 IX 1945 r. Objęła swym zasięgiem prawie całą Europę, część Azji, północną Afrykę i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet na Antarktydzie. Była największym konfliktem w dziejach ludzkości; wzięły w niej udział 62 państwa (na 67 wówczas istniejących), obejmując 80% ludności świata. W toku działań wojennych powołano pod broń ok. 110 milionów ludzi. Miała charakter totalny.

Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi: Niemcy, Włochy i Japonia oraz państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci), w skład której wchodziły m.in.: Wielka Brytania, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Francja i Polska. Alianci dążyli do wyzwolenia ziem okupowanych przez armię niemiecką w Europie i przez Japończyków w Azji.

Miliony ofiar

Straty osobowe ocenia się na ok. 55 mln istnień ludzkich, z czego większość przypada na ludność cywilną. Największe straty osobowe poniosły: ZSRR – 20,3 mln, Chiny – 11,3 mln, Polska – 6,8 mln, Niemcy – 6 mln.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu