Zagadnienia
Kolofon
Tematy
Copyrights
Partner
Haftungsauschluss
Besonderer Dank/ Copyrights
Wersja do druku
Impressum

27 stycznia 2008 r. do Przewodnika Internetowego - Anna Frank dodano dziesięć nowych wersji językowych, w tym polską. Po raz pierwszy informacje na temat Anny Frank przeznaczone zwłaszcza dla młodych ludzi są dostępne w Internecie w 13 językach. Dom Anny Frank uruchomił swój program edukacyjny we współpracy z partnerami z różnych krajów. Zapewniają oni informacje na temat przebiegu II wojny światowej w ich krajach. Z biegiem czasu na niniejszej stronie pojawiać się będzie coraz więcej materiałów historycznych na temat Polski podczas II wojny światowej.

Copyrights

O ile nie wskazano inaczej w sekcji Copyrights i/lub w oświadczeniach dotyczących praw autorskich zamieszczonych na wybranych stronach, posiadaczem wszystkich praw autorskich jest Dom Anny Frank.

Inicjator

Holenderski Przewodnik Internetowy - Anna Frank powstał w 2003 r. z inicjatywy Domu Anny Frank, częściowo dzięki dotacji holenderskiego ministerstwa edukacji, kultury i nauki. Dom Anny Frank jest także odpowiedzialny za koncepcję i rozwój projektu. Europejska wersja Przewodnika Internetowego - Anna Frank została uruchomiona w siedmiu krajach 8 maja 2005 r. Stworzono ją w ścisłej współpracy z partnerami z różnych krajów, częściowo dzięki dotacji Unii Europejskiej przyznanej w ramach programu Minerwa.

Cele

Przewodnik Internetowy - Anna Frank adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Uczniowie niezależnie realizują projekt lub rozmawiają o Annie Frank lub o II wojnie światowej. Dzięki zamieszczonym na stronie materiałom źródłowym mogą się dowiedzieć, z jednej strony, kim była Anna Frank i co stało się z nią i jej rodziną, a z drugiej, co działo się podczas II wojny światowej, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w ich własnych krajach. Dzięki temu uczniowie mogą sobie uświadomić skutki tego doniosłego wydarzenia historycznego dla życia zwykłych ludzi. Obok rozwijania świadomości historycznej, Przewodnik Internetowy - Anna Frank stymuluje także rozwój zdolności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT skills).

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi

Nie wszystkie sekcje tej strony są kompletne. Jeśli pragnęlibyście je czymś uzupełnić, chętnie wysłuchamy waszych propozycji.

Prosimy skorzystać z naszej formularza kontaktowego (wybierz ‘Website’ dla pytania 1).

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu