Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Tematy
Pierwsze szykany i represje
Koncentracja Żydów w gettach
Einsatzgruppen – masowe zabijanie
Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady
Bierność i opór cywilny
Opór zbrojny
Ratujący Żydów
Świat wobec Zagłady
Polacy wobec Zagłady
Bilans Holokaustu
Wersja do druku
Holokaust

Żółta Gwiazda Dawida w okresie II wojny światowej stała się symbolem prześladowań Żydów.

Holokaust (łac. holocaustum, gr. holo-kautóo – całopalenie, ofiara całopalna) – termin powszechnie stosowany na określenie prześladowań i zagłady ok. 6 mln europejskich Żydów dokonanej przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w czasie II wojny światowej. Inne pojęcia stosowane na określenie eksterminacji Żydów to hebr. słowo Szoa (całkowita zagłada, zniszczenie) i polskie - Zagłada. Terminy te uważane są przez niektórych za stosowniejsze, ponieważ nie odwołują się do pozytywnego znaczenia całopalenia.

Politykę zagłady Żydów poprzedziły ich prześladowania, które rozpoczęły się w Niemczech wraz z dojściem do władzy Hitlera w 1933 r., a następnie były kontynuowane w krajach okupowanych przez III Rzeszę. W połowie 1941 r. została zapoczątkowana akcja masowej eksterminacji Żydów (rozstrzeliwania, gazowanie), która trwała praktyczne do końca wojny. Poprzedziła ją tzw. akcja T4, obejmująca zagładę osób psychicznie chorych, w czasie której opracowano technologię masowych mordów.

Oprócz Żydów ofiarą hitlerowskiego ludobójstwa padło kilka milionów ludzi innych narodowości, w tym przede wszystkim Polacy i inni Słowianie, jeńcy wojenni, Romowie i Sinti (Cyganie) a także tysiące innych ludzi, takich jak osoby niepełnosprawne i homoseksualiści.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu