Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Wojna
Temat
Przebieg wojny
Dokumenty
Niemieccy naziści w Paryżu
Pearl Harbor
Stalingrad
El Alamein
Wersja do druku
Przebieg wojny
Londyn po bombardowaniu niemieckim, 1940

Wojna w Europie rozpoczęła się w 1939 r. inwazją Niemiec na Polskę. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy wiele europejskich krajów znalazło się pod okupacja niemiecką. W 1941 r. wojna rozszerzyła się na inne kontynenty: Afrykę i Azję. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki a Japonia zbombardowała bazę amerykańskiej floty w Pearl Harbor na Pacyfiku. Tym samym działania wojenne toczyły się niemal na całym świecie.

Inwazja Niemiec na kraje Europy Zachodniej

Kontynuując swą agresywną politykę, Niemcy wiosną 1940 r. zaatakowały Danię i Norwegię, a następnie w maju dokonały agresji na Holandię, Belgię i Luksemburg oraz rozpoczęły inwazję Francji. Do wojny przeciwko Francji przystąpiły także Włochy. Francja, wskutek złej organizacji wojskowej i braku ducha walki, uległa po 7 tygodniach, prosząc o rozejm pod koniec VI 1940 r. Natomiast jej sojusznik - Wielka Brytania postanowiła walczyć nadal. Rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię.

Podboje Włoch i wojna w Afryce Północnej

Jesienią 1940 r. Włochy zaatakowały Grecję, która dzięki poparciu Wielkiej Brytanii zdołała odeprzeć ich atak. Uległa dopiero, gdy na pomoc Włochom przyszły Niemcy. Kolejnym celem ataku włoskiego była Afryka Północna, dzięki pomocy niemieckich oddziałów „Africa Corps” udało się Włochom opanować część terytoriów, jednak już w X 1942 r., podczas największej bitwy w Afryce pod El Alamein, wojska państw Osi zostały pokonane przez aliantów i zmuszone do wycofania się z terenów Afryki.

Przystąpienie USA do wojny

W końcu 1941 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny wskutek agresji japońskiej na Dalekim Wschodzie. Odtąd USA, znalazłszy się także w stanie wojny z Niemcami i Włochami, były zdecydowane brać udział w akcjach zbrojnych w Europie. Największą z nich była operacja „Overlord” w VI 1944 r.

Agresja Niemiec na ZSRR

W VI 1941 r. Niemcy rozpętały największą kampanię zbrojną tej wojny przeciw ZSRR, która w rezultacie miała zakończyć serię ich dotychczasowych sukcesów. Mimo początkowych porażek, ZSRR stopniowo hamował natarcie niemieckie, wspomagane przez Włochy, Rumunię i Finlandię. W 1942 r. główne walki II wojny światowej wojny toczyły się na terenie ZSRR, gdzie siły Niemiec stopniowo wyczerpywały się. Na przełomie 1942/43 r. Niemcy po klęsce pod Stalingradem nie miały już szans na zwycięstwo. Wojna zaczęła zbliżać się ku końcowi.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu