Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Wojna
Temat
Początek wojny
Dokumenty
Napaść Niemiec na Polskę
Agresja ZSRR na Polskę
IV rozbiór Polski
"Dziwna wojna"
Wersja do druku
Początek wojny

Niemieckie zdjęcie propagandowe, pokazujące jak żołnierze niemieccy łamią szlaban graniczny z Polską, Sopot, 1 IX 1939 r.

1 IX 1939 r. III Rzesza, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, przewidującego podział Polski pomiędzy Niemcy i ZSRR na linii rzek Narew-Wisła-San, zaatakowała Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Kolejna wojna światowa stała się faktem.

3 IX Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiedziały wojnę Niemcom, nie podejmując jednak działań zbrojnych. Była to tzw. „dziwna wojna”. Mimo zaciętego oporu przeważające siły niemieckie posuwały się szybko naprzód, rozbijając polskie oddziały. 6 IX dowództwo polskie wydało rozkaz wycofania wojsk za linie Wisły i Sanu, zaś dzień później Niemcy dotarli pod Warszawę, która broniła się jeszcze do 28 września. Ostatnia regularna bitwa z Niemcami odbyła się 5 X pod Kockiem.

17 IX 1939 r. do wojny z Polską włączył się Związek Radziecki, który ignorując zawarty traktat o nieagresji zaatakował Polskę od wschodu. Agresja radziecka na ziemie polskie była „ciosem w plecy”, który ostatecznie przypieczętował klęskę Polski. Władze polskie i resztki armii znalazły się na emigracji.

Od tej pory ziemie polskie znalazły się pod niemiecką i radziecką okupacją, przekraczającą swym okrucieństwem wszystko, czego Polacy doświadczyli w minionych wiekach pruskiej i rosyjskiej niewoli.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu