Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Dziennik
Temat
Publikacja dziennika
Dokumenty
Otto Frank o dzienniku
List do uczniów ze Stanów Zjednoczonych
Jetteke Frijda o Otto Franku
List ciotki Petera
List o Fritzu Pfefferze
Pierwsze tłumaczenia dziennika
Wydania dziennika Anny w różnych językach świata
Książka
Wersja do druku
Publikacja dziennika

Otto Frank szuka wydawnictwa, które chciałoby wydać dziennik jego córki. Nie jest to jednak takie łatwe. Udaje mu się to dopiero po tym, jak w jednej z holenderskich gazet „Het Parool” ukazuje się poruszający artykuł znanego profesora na temat dziennika Anny Frank. Dwa lata po wojnie dziennik Anny zostaje wydany. Tego dnia w swoim kalendarzu Otto Frank zapisuje: „Książka”.

Reakcje na książkę są bardzo pozytywne. Wielu czytelników jest bardzo poruszonych dziennikiem Anny. Już w krótkim czasie także wydawnictwa w innych krajach chcą wydać dziennik. Najpierw ukazuje się on w językach niemieckim, francuskim i angielskim, później w wielu innych jeszcze językach. Na podstawie książki stworzone zostaje w 1956 roku przedstawienie teatralne, a kilka lat później również film. Coraz więcej ludzi chce zobaczyć miejsce, gdzie Anna pisała swój dziennik.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu