Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Koniec
Temat
Śmierć Petera van Pelsa
Dokumenty
Peter w Mauthausen
Wyzwoleni więźniowie z Mauthausen
Wersja do druku
Śmierć Petera van Pelsa
Więźniowie z Dachau podczas marszu śmierci.
(Foto: Miejsce Pamięci Dachau)

W styczniu 1945 roku linia frontu coraz bardziej się przesuwa, armia radziecka jest coraz bliżej. Naziści stają się nerwowi, postanawiają ewakuować obóz Auschwitz. Wszyscy więźniowie, którzy jeszcze mogą chodzić, muszą wyruszyć w drogę. Pośród tych więźniów jest też Peter van Pels. Jest środek zimy. Marsze te nazwane zostały „marszami śmierci“, gdyż w czasie ich trwania wielu więźniów umarło z wyczerpania albo zginęło od kul strażników. Po takim marszu w strasznych warunkach Peter van Pels przybywa 25. stycznia 1945 roku do obozu koncentracyjnego Mauthausen. Umiera 10. maja 1945 roku.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu