Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Oficyna
Temat
Otto Frank
Dokumenty
Wersja do druku
Otto Frank

W swojej książce pt. „Wspomnienia o Annie Frank” („Meine Zeit mit Anne Frank“) Miep Gies pisze o ukrywającym się w oficynie Otto Franku:

„Otto Frank był oazą spokoju; nauczycielem; najbardziej logicznie myślącym i konsekwentnie działającym człowiekiem i swoistym przewódcą ukrywających się. To on był najwyższą instancją w oficynie. Gdy trzeba było podjąć jakąś decyzję, wszystkie oczy zwracały się w jego stronę.”

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu