Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Oficyna
Temat
Otto Frank
Dokumenty
Wersja do druku
Otto Frank

W swojej książce pt. „Wspomnienia o Annie Frank” („Meine Zeit mit Anne Frank“) Miep Gies pisze o ukrywającym się w oficynie Otto Franku:

„Otto Frank był oazą spokoju; nauczycielem; najbardziej logicznie myślącym i konsekwentnie działającym człowiekiem i swoistym przewódcą ukrywających się. To on był najwyższą instancją w oficynie. Gdy trzeba było podjąć jakąś decyzję, wszystkie oczy zwracały się w jego stronę.”

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 28 Czerwiec 2017
Wtedy: 28 Czerwiec 1919

Traktat Wersalski. Na mocy tego ukłądu pokojowego Niemcy, jako państwo, które przegrało wojnę, muszą zapłacić reparacje wojenne jako rekompensatę za straty poniesione w wyniku działań wojennych.

Zobacz oś czasu