Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Oficyna
Temat
Pomagający
Dokumenty
Otto i pomagający
Wersja do druku
Pomagający

To jest lista zakupów, na której napisano: „kaszanka, kiszka wątrobiana, noga albo mała głowa cielęca”. Hermann van Pels zrobił tę listę dla Miep Gies. Ale poza mięsem ukrywający się potrzebują oczywiście wielu jeszcze innych rzeczy.

Miep Gies jest jedną z osób, które pomagały ósemce ukrywających się w oficynie. Poza nią pomagali im również Johannes Kleiman, Victor Kugler i Bep Voskuijl. Także ojciec Bep Voskuijl pomagał ukrywającym się; to on zbudował z drewna ruchomy regał, który zasłaniał wejście do oficyny.ukrywający się w oficynie; dla Petera, Anny i Margot Bep prenumeruje kursy steno-pisania, poza tym dla Margot również kurs łaciny.

Zadania

Pomocnicy mają różne zadania, którymi się podzielili. Miep Gies i Bep Voskuijl są odpowiedzialne za robienie zakupów. Miep wypożycza co tydzień książki z biblioteki, aby ukrywający się mieli coś do czytania. Bep zamawia w swoim imieniu kursy korespondencyjne, z których uczą się ukrywający się w oficynie; dla Petera, Anny i Margot Bep prenumeruje kursy steno-pisania, poza tym dla Margot również kurs łaciny.

Ryzyko

Victor Kugler zajmuje się przedsiębiorstwem i regularnie zaopatruje ukrywających się w gazety i czasopisma ilustrowane. Johannes Kleiman pomagał w urządzaniu oficyny. Odkąd prześladowane rodziny schroniły się w oficynie, dba on, tak jak i Victor Kugler, o firmę oraz o bezpieczeństwo ukrywających się.
Pomaganie ukrywającym się jest niebezpieczne. Za pomoc Żydom grożą surowe kary. Pomocnicy wiele ryzykują.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu