Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Rodzina
Temat
Wezwanie
Dokumenty
Anna o wezwaniu
Pożegnanie
Do kryjówki
Wersja do druku
Wezwanie

5. lipca Margot otrzymuje wezwanie. Musi zgłosić się do urzędu w sprawie wyjazdu do pracy przymusowej w Niemczech. Jej rodzice nie chcą, by wyjechała. Przygotowali kryjówkę, w której cała rodzina ma się ukryć.

Pozostałą cześć dnia spędzają na pakowaniu w pośpiechu najpotrzebniejszych rzeczy. Chcą zabrać jak najwięcej ubrań i innych ważnych przedmiotów do kryjówki. Wysyłają jeszcze kartkę do krewnych w Szwajcarii, aby zawiadomić ich, że są bezpieczni.

Zaskoczenie

Następnego dnia wcześnie rano rodzina Franków przenosi się do kryjówki. Po godzinie pieszej wędrówki docierają do celu. Dla Anny miejsce ich ukrycia jest wielkim zaskoczeniem: ich kryjówka znajduje się w budynku firmie jej taty!

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu