Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Temat
Następstwa
Dokumenty
Straty ludnościowe
Zniszczenia wojenne
Przezwyciężanie trudności
Doktryna Trumana
Wersja do druku
Następstwa
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 24 Czerwiec 2018
Wtedy: 25 Czerwiec 1947

Ukazuje się pierwsze wydanie dziennika Anny Frank.

Zobacz oś czasu