Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Temat
Następstwa
Dokumenty
Straty ludnościowe
Zniszczenia wojenne
Przezwyciężanie trudności
Doktryna Trumana
Wersja do druku
Następstwa
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 21 Luty 2018
Wtedy: 23 Luty 1945

Turcja wypowiada wojnę Niemcom i Japonii.

Zobacz oś czasu