Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Temat
Następstwa
Dokumenty
Straty ludnościowe
Zniszczenia wojenne
Przezwyciężanie trudności
Doktryna Trumana
Wersja do druku
Następstwa
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 16 Październik 2018
Wtedy: 17 Październik 1940

Żydzi w Niederlandach będą musieli legitymować się specjalnymi dokumentami.

Zobacz oś czasu