Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Temat
Następstwa
Dokumenty
Straty ludnościowe
Zniszczenia wojenne
Przezwyciężanie trudności
Doktryna Trumana
Wersja do druku
Następstwa
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 20 Kwiecień 2018
Wtedy: 19 Kwiecień 1943

W warszawskim gettcie rozpoczyna się powstanie przeciwko nazistom.

Zobacz oś czasu