Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Temat
Polskie Państwo Podziemne
Dokumenty
Wersja do druku
Polskie Państwo Podziemne
Znak Polski Walczącej namalowany na słupku przed dawną cukiernią Lardellego na ul. Polnej w Warszawie.

Polskie Państwo Podziemne czasów II wojny było swego rodzaju fenomenem na skalę światową. Mimo bezwzględnego terroru, jaki wprowadziły nazistowskie Niemcy, funkcjonowały wszystkie organy, zarówno cywilne, jak i wojskowe. W skład Polskiego Państwa Podziemnego wchodziły tajne struktury państwa podlegające rządowi RP na uchodźstwie. Struktury te podzielono na pion wojskowy i cywilny.

Struktury cywilne

W skład podziemnych struktur politycznych i administracyjnych wchodziły:
  • Delegatura Rządu na Kraj powołana w IV 1940 r., która reprezentowała rząd emigracyjny, kierowała walką cywilną ruchu oporu oraz była zwierzchnikiem sił zbrojnych na ziemiach polskich.
  • Kierownictwo Walki Cywilnej utworzone w 1942 r., które miało kierować cywilnym ruchem oporu społeczeństwa (w VII 1943 r. zostało ono przekształcone w Kierownictwo Walki Podziemnej).
  • Rada Jedności Narodowej, która została utworzona w 1944 r. przez prezydenta Władysława Raczkiewicza i Delegata Rządu jako namiastka polskiego parlamentu.

Struktury wojskowe

Do podziemnych struktur wojskowych należały Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podporządkowany rządowi emigracyjnemu. W 1942 r. ZWZ został przemianowany na Armię Krajową (AK), która miała przeprowadzić akcję scaleniową, czyli podporządkować wszystkie organizacje zbrojne jednemu dowództwu. Jednak akcja ta nie powiodła się w pełni. Autonomię utrzymywały Bataliony Chłopskie. Poza AK znalazła się Gwardia Ludowa (Armia Ludowa) oraz część Narodowej Organizacji Wojskowej.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu