Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Temat
Polacy na frontach II wojny światowej
Dokumenty
Walki o Norwegię
Udział Polaków w kampanii francuskiej 1940 r.
Bitwa o Anglię
Wojna w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
Armia gen. Władysława Andersa
2. Korpus Polski
Udział Polaków w wyzwalaniu Europy zachodniej
Armia gen. Zygmunta Berlinga
Polacy w walkach o Berlin
Wersja do druku
Polacy na frontach II wojny światowej
Zawieszanie flagi polskiej na gruzach Berlina po jego zdobyciu w V 1945 r. Symboliczny moment potwierdzający ogromny wkład Polski w walkę z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Przez cały okres II wojny światowej wojska polskie walczyły poza granicami kraju. W 1939 r. rozpoczęto organizację wojska polskiego we Francji. Ponad 80 000 ludzi wzięło udział w kampaniach 1940 r. w Norwegii oraz we Francji. Po klęsce Francji ocalałe wojska przeniesiono na Wyspy Brytyjskie, a I Korpus Polski osłaniał wybrzeże Szkocji. Lotnicy polscy wzięli chlubny udział w bitwie powietrznej o Anglię, zaś polska marynarka wojenna walczyła z „Kriegsmarine” i w służbie konwojowej na różnych akwenach świata. Na Bliskim Wschodzie powstała Brygada Karpacka, która w 1941 r. broniła Tobruku.

Armia gen. Andersa

Po ataku niemieckim na ZSRR, na mocy polsko-radzieckiego porozumienia wojskowego, na terenie Związku Radzieckiego powstały polskie formacje wojskowe. Władze sowieckie utrudniały jednak proces organizacji armii polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa w ZSRR. Dlatego w 1942 r., za zgodą Stalina, formacje polskie oraz pewna ilość cywilnych uchodźców opuściła Rosję przemieszczając się na Bliski Wschód. Tam wojska przeorganizowane zostały w II Korpus Polskich Sił Zbrojnych. Po wylądowaniu aliantów we Włoszech, II Korpus został przeniesiony do Italii, gdzie odznaczył się m.in. w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Polscy żołnierze brali również udział w inwazji w Normandii w 1944 r. uczestnicząc w wyzwoleniu Belgii i Holandii.

Wojsko Polskie na froncie wschodnim

Po wyjściu armii gen. Andersa na Bliski Wschód na terenie ZSRR pozostały tysiące obywateli polskich, którzy chcieli walczyć z Niemcami. Z myślą o nich wiosną 1943 r. z inicjatywy prosowieckiego Związku Patriotów Polskich powstała w ZSRR 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która potem przekształciła się w 1. Armii Wojska Polskiego. Na jej czele stanął gen. Zygmunt Berling, stąd nazywano ja także armią gen. Berlinga. 1. Armia WP walczyła u boku Armii Czerwonej i wraz z nią przeszła cały szlak bojowy aż do Berlina. W styczniu 1945 r. utworzona został 2. Armia Wojska Polskiego, która wzięła udział w końcowym etapie walk na froncie wschodnim.

Wkład Polski w pokonanie Niemiec

W końcowym okresie wojny w polskich oddziałach na wszystkich europejskich frontach znajdowało się około 600 tys. żołnierzy (piechoty, broni pancernej, lotnictwa i marynarki), a latem 1944 r. w okresie podjęcia otwartej walki z wycofującymi się Niemcami podziemie zbrojne miało ponad 300 tys. zaprzysiężonych żołnierzy polskich.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu