Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Temat
Polski rząd emigracyjny
Dokumenty
Wersja do druku
Polski rząd emigracyjny
Gen. Władysław Sikorki, premier rządu polskiego na emigracji wręcza ordery Virtuti Militari polskim lotnikom z batalionu 303 walczącym w bitwie o Anglię.

Utworzenie rządu

17 IX 1939 r. rząd polski zagrożony za strony armii radzieckiej, przekroczył granicę Rumunii, gdzie został internowany. Ewakuacja miała dać możliwość legalnej działalności rządu na emigracji. 30 IX 1939 r. prezydent Polski Władysław Raczkiewicz powołał nowy koalicyjny rząd z Władysławem Sikorskim jako premierem. Sikorski został jednocześnie ministrem spraw wojskowych, Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Głównym zadaniem rządu była walka z okupantem u boku Francji i Anglii, która doprowadzić miała do wyzwolenia kraju, a także stworzenie armii polskiej na Zachodzie i jej wspólna walka z aliantami oraz przejęcie kontroli nad podziemiem w kraju i koordynacja działań.

Umowa wojskowa z Francją

4 I 1940 r. została podpisana umowa wojskowa z Francją, która przewidywała powołanie we Francji polskich formacji wojskowych; jednak wobec klęski Francji (VI 1940 r.) władze RP musiały przenieść się do Wielkiej Brytanii.

Układ Sikorki-Majski

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej nowa sytuacja oraz naciski brytyjskie skłoniły Sikorskiego do szukania porozumienia z rządem radzieckim. Efektem tego było podpisanie 30 VII 1941 r. traktatu polsko-radzieckiego (zwanego układem Sikorski-Majski), a następnie umowy wojskowej, która stała się podstawą do utworzenia Armii Polskiej w ZSRR. Niedługo potem jednak za sprawą ujawnienia 25 IV 1943 r. zbrodni katyńskiej stosunki polsko-radzieckie uległy pogorszeniu. Katyń stał się dla Stalina pretekstem do zerwania stosunków z rządem RP.

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

28 VI 1945 r. utworzono, w wyniku ustaleń w Jałcie, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Wiązało się to z wycofaniem przez mocarstwa uznania rządowi RP w Londynie. Rząd „londyński” prowadził swoją działalność na emigracji do 1990 r. Wtedy to ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał władzę nowemu prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Posiedzenie rządu w Londynie

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu