Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Temat
Okupacja niemiecka
Dokumenty
Wysiedlenia
Bezwzględny terror
Prześladowanie Kościoła
Eksterminacja ludności żydowskiej
Pacyfikacja Zamojszczyzny
Eksploatacja ekonomiczna
Volksdeutsche
Bilans strat
Wersja do druku
Okupacja niemiecka
Hitler w zdobytej przez Niemców Warszawie, 1939 r.

W wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 r. ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. W granice Rzeszy włączono Śląsk, Pomorze, Wielkopolskę, większość województwa łódzkiego, część województwa warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego i białostockiego.

Obszary te zamieszkiwało ok. 10 mln ludności, z czego tylko 6% stanowili Niemcy. Z pozostałych ziem okupowanych utworzono Generalne Gubernatorstwo złożone z 4 dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Siedzibą Generalnego Gubernatora Hansa Franka był Kraków.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu