Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Ratujący Żydów
Dokumenty
Irena Sendlerowa
Rodzina Ulmów
Raul Wallenberg
Henryk Sławik
Oskar Schindler
Chiume Sugihara
Wersja do druku
Ratujący Żydów

W 1953 r. Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie ustanowił medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawany za ratowanie Żydów w czasie Zagłady.

Ludzi, którzy bezinteresownie i z narażeniem własnego życia ratowali w czasie wojny Żydów potocznie określa się mianem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1963 r. izraelski parlament ustanowił dla uhonorowania zasług tych ludzi medal i dyplom, który jest jednym z najważniejszych cywilnych odznaczeń państwowych nadawanych nie-Żydom. Na medalu widnieje napis pochodzący z Talmudu Babilońskiego: "Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat". Odznaczenia te są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania „Sprawiedliwego”. Osoba odznaczona otrzymuje przywilej wpisania swojego nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie oraz możliwość otrzymania honorowego obywatelstwa państwa Izrael.

jeśli człowiek niszczy
jedno życie,
to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat.
jeśli człowiek ratuje jedno życie,
to jest tak, jak gdyby uratował cały świat"


(Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a)

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu