Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Bierność i opór cywilny
Dokumenty
Judenraty
Opór cywilny
Wersja do druku
Bierność i opór cywilny

Żydowska ludność cywilna pojmana przez żołnierzy niemieckich w czasie powstania w getcie warszawskich. Na pierwszym planie Cwi Nussbaum (chłopiec z podniesionymi rękami), który trafił do obozu w Bergen – Belsen, gdzie przeżył wojnę.

Jednym z najbardziej zakorzenionych mitów dotyczących Holokaustu jest pogląd, że Żydzi nie przeciwstawiali się Zagładzie i bez oporu pozwolili Niemcom na dokonanie mordu na tak wielką skalę. W istocie, z rąk żydowskich bojowników zginęło zaledwie kilkuset Niemców, jednak to nie powód by twierdzić, że żydowski ruch oporu miał małe znaczenie. Dopóki bowiem istniał cień nadziei na przeżycie, starano się koncentrować wysiłki na tzw. walce cywilnej, której celem było zachowanie własnej tożsamości i życia.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu