Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady
Dokumenty
Auschwitz – Birkenau
Treblinka
Majdanek
Sobibór
Bełżec
Kulmhof (Chełmno nad Nerem)
Wersja do druku
Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady

Żydzi w wagonie bydlęcym w drodze do obozu zagłady. Podróż w skrajnie ciężkich warunkach często trwała wiele dni. Zaraz po przyjeździe wpółżywi ludzie byli podawani selekcji i w większości pędzeni prosto do komór gazowych.

Obozy hitlerowskie to miejsca więzienia, odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie Trzeciej Rzeszy oraz krajów okupowanych. Pierwszy obóz koncentracyjny powstał w 1933 r. w Dachau. Później wybudowano następne, m.in. w: Sachsenhausen (1936), Buchenwaldzie (1937), Mauthausen oraz obóz kobiecy w Ravensbrück (1939). Do 1939 r. przez obozy koncentracyjne w Niemczech przeszło ok. 170 tys. więźniów politycznych. Wraz z wybuchem wojny zmienił się charakter obozów koncentracyjnych, które z ośrodków izolacji przeciwników reżimu zmieniły się w narzędzia biologicznej eksterminacji narodów podbitych.

Powstały wtedy nowe obozy, m.in.: Stutthof (1939), Auschwitz I w Oświęcimiu, Gross-Rosen, Bergen-Belsen (wszystkie 1940), Majdanek (1941), które służyły z reguły do masowego, stopniowego uśmiercania więźniów. Na przełomie 1941/42 r. zaczęto tworzyć ośrodki natychmiastowej zagłady ludności żydowskiej w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), Treblince, Sobiborze, Bełżcu, Oświęcimiu (Auschwitz II Birkenau) i na Majdanku w Lublinie. Oblicza się, iż w czasie wojny w obozach zagłady zginęło łącznie blisko 3 mln Żydów.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu