Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Einsatzgruppen – masowe zabijanie
Dokumenty
Wersja do druku
Einsatzgruppen – masowe zabijanie

Egzekucja Żydów w Winnicy na Ukrainie, czerwiec 1941. Po przejściu frontu specjalne oddziały SS i policji (tzw. Einsatzgruppen) dokonywały masowych mordów ludności cywilnej.

Po nieudanej próbie pokonania Wielkiej Brytanii jesienią 1940 r. Hitler postanowił skierować ekspansję niemiecką na Wschód. Teraz jego głównym przeciwnikiem stał się dawny sojusznik - Związek Radziecki. Wojna na Wschodzie miała różnić się od tej prowadzonej na zachodzie Europy, bowiem w jej przededniu Hitler wezwał swoich dowódców do skrajnej brutalności. Według jego założeń miała to być wojna eksterminacyjna, prowadząca do zniszczenie „azjatycko-barbarzyńskiego bolszewizmu”, co jednak w konsekwencji oznaczać miało eksterminację głównie ludności żydowskiej. Żydów ze Wschodu traktowano jako „intelektualny rezerwuar bolszewizmu” i dlatego zamierzano ich zlikwidować.

Do realizacji tego zadania wyznaczone zostały głównie Einsatzgruppen – mobilne jednostki specjalne Policji Bezpieczeństwa i SD. W czerwcu 1941 r. za oddziałami Wehrmachtu na froncie wschodnim pojawiły się cztery zmotoryzowane grupy policyjne EinsatzgruppenEinsatzgruppen wyznaczono bataliony rezerwowe Policji Porządkowej w Niemczech oraz oddziały paramilitarne, złożone z lokalnych kolaborantów. Najbardziej znane miejsca masowych mordów, dokonanych na ludności żydowskiej przez Einsatzgruppen to: Babi Jar pod Kijowem, gdzie rozstrzelano ok. 34 000 osób, Ponary pod Wilnem (ok. 65 tys. ofiar), Fort IX w Kownie (ok. 30 tys. ludzi), okolice Rumbuli, nieopodal Rygi na Łotwie (ok. 38 tys. zabitych). Szacuje się, ze w sumie w rezultacie zbrodniczych działań Einsatzgruppen na ziemiach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, zamordowanych zostało ok. 1250 tys. Żydów.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu