Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Holokaust
Temat
Pierwsze szykany i represje
Dokumenty
Wersja do druku
Pierwsze szykany i represje

Znęcanie się nad Żydami w Tomaszowie Mazowieckim. Publiczne obcinanie bród Żydom przez żołnierzy niemieckich było jedną z ulubionych form znęcania się nad nimi w pierwszych latach wojny.

W pierwszych tygodniach wojny niemieckie represje i prześladowania dotykały w równym stopniu Polaków i Żydów. Niemieccy żołnierze i podążające za nimi oddziały policji oraz SS, (tzw. Einsatzgruppen) ze szczególną brutalnością i okrucieństwem obchodziły się jednak z Żydami. Na porządku dziennym były znęcanie się i szykany. Nierzadkie były także przypadki dokonywanych przez żołnierzy niemieckich mordów.

Częścią polityki okupacyjnej stało się bowiem stosowanie represji wobec ludności żydowskiej. We wrześniu wprowadzono obowiązek znakowania gwiazdą Dawida sklepów, kawiarni i restauracji żydowskich, a od listopada także ludności żydowskiej, w wieku od 10 roku życia. Żydom zakazano zmiany miejsca zamieszkania, przebywania w niektórych dzielnicach miasta oraz korzystania z komunikacji publicznej. Pierwsze antyżydowskie rozporządzenia władz niemieckich miały na celu oznaczenie Żydów, zabór ich mienia i odizolowanie od polskiego społeczeństwa.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu