Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Następstwa
Temat
Pamięć i upamiętnianie
Dokumenty
Dzień Pamięci o Holokauście
Wersja do druku
Pamięć i upamiętnianie
Symboliczny pomnik znajduj¹cy siê na terenie by³ego obozu zag³ady w Be³¿cu wzniesiony ku pamiêci pomordowanych tam ludzi.

II wojna światowa pozostawiła po sobie niezatarte ślady w naszej historii, które po dziś dzień pozwalają pamiętać nam o wydarzeniach z przeszłości. Pamięć ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, najczęściej w postaci opowiadań oraz pamiętników, ale może ona również przybierać inne formy takie jak: fotografie, tablice pamiątkowe, pomniki oraz różnego rodzaju muzea zwane także miejscami pamięci, do których możemy zaliczyć dawne obozy koncentracyjne: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bełżec, Sobibór, Dachu, Ravensbrück, itd.

Inną forma upamiętniania wydarzeń II wojny światowej są rocznice, odbywające się zazwyczaj na szczeblu państwowym, mające bardzo uroczysty i podniosły charakter. Ale pamięć o tamtych czasach przywoływana jest również w szkole podczas omawiania wydarzeń dotyczących II wojny światowej, a także w postaci wizyt studyjnych do miejsc pamięci, które pozwalają na głębsze zrozumienie niektórych zjawisk i sytuacji.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu