Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Wojna
Temat
Narody Zjednoczone
Dokumenty
Liga Narodów
Karta Atlantycka
Deklaracja Narodów Zjednoczonych
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Wersja do druku
Narody Zjednoczone
W. Churchill i F. D. Roosevelt na pokładzie pancernika“Prince of Wales”, gdzie w 1941 r. podpisano „Karte Atlantyką”.

W czasie światowego konfliktu alianci przedstawiali się jako obrońcy pokoju, wolności i sprawiedliwości walczący przeciwko faszystom. W roku 1941, po spotkaniu Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta na pokładzie okrętu „Price of Walles”, na Atlantyku wydano tzw. kartę Atlantycką zawierającą postanowienia dotyczące zasad współżycia między narodami, które zostały później przyjęte przez wiele innych państw.

W miarę jak do wojny przeciw państwom osi przystępowały coraz to nowe kraje, zaczęto w stosunku do nich używać czasem określenia „narody zjednoczone”, a pod koniec wojny nazwę tę przyjęła organizacja, która miała zastąpić działającą przed wojną Ligę Narodów.

W II 1945 r. Roosevelt, Churchill i Stalin ustalili czas i miejsce konferencji założycielskiej organizacji. W kwietniu tego roku rozpoczęła się w San Francisco konferencja, w czasie której tworzono ogólny zarys Karty Narodów Zjednoczonych, a 24 X 1945 r. narodziła się Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Do jej celów zapisanych w Karcie należały zakończenie wojny i praca na rzecz przestrzegania praw człowieka, tolerancji oraz postępu społecznego i gospodarczego. Cele te oraz podstawy struktury organizacyjnej ONZ pozostały praktycznie niezmienione do dziś.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu