Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Wojna
Temat
Przyczyny wojny
Dokumenty
Pakt trzech
Konferencja monachijska
Pakt Ribbentrop – Mołotow
Prowokacja gliwicka
Wersja do druku
Przyczyny wojny
Parada wojskowa żołnierzy niemieckich w Norymberdze, 1935 r.

Przyczyn konfliktu należy upatrywać w kryzysie ustroju demokratyczno-liberalnego państw europejskich i wzroście tendencji autorytarnych tuż po zakończeniu I wojny światowej. Na tym gruncie doszło do powstania ustrojów totalitarnych: faszyzmu we Włoszech, narodowego socjalizmu w Niemczech i komunizmu w ZSRR.

Niemcy przez cały czas wysuwały postulaty rewizji ustaleń porządku wersalskiego z 1919 roku, stwarzając tym samym nieustanne zagrożenie układu pokojowego w Europie. Ponadto wzrost aspiracji terytorialnych ZSRR i Japonii we wschodniej Azji komplikował sytuację w tamtym regionie świata.

Tendencje imperialistyczne i nacjonalistyczne, wspierane doktrynami ideologicznymi, dążące do zmiany porządku politycznego, społecznego i gospodarczego na świecie tworzyły wspólną płaszczyznę porozumienia między takimi państwami, jak Niemcy, Japonia i Włochy, później także ZSRR.

Lebensraum

Jednym z nadrzędnych celów ekspansywnej polityki Hitlera było dążenie do uzyskania „przestrzeni życiowej na Wschodzie” (Lebensraum im Osten) dla narodu niemieckiego poprzez podbój innych krajów. Ta nazistowska doktryna polityczna miała uzasadniać agresywną politykę III Rzeszy wobec sąsiadów. Przejawem jej były agresywne zachowania ze strony III Rzeszy poprzedzające wybuch wojny, takie jak zajęcie Nadrenii w 1936 r., Anschluss Austrii (III 1938 r.) czy rozbiór Czechosłowacji dokonany na konferencji monachijskiej (X 1938 r.). W 1938 roku Hitler zaczął zgłaszać swoje żądania również wobec Polski. Domagał się przyłączenia do Niemiec Wolnego Miasta Gdańska i budowy eksterytorialnej autostrady (tzw. korytarza) przebiegającej przez Pomorze Gdańskie. Tak wyraźnie zarysowany cel agresji zakładał równocześnie zastosowanie całego systemu hitlerowskich prowokacji wobec Polski. Miał on służyć udowodnieniu tezy o rzekomej odpowiedzialności strony polskiej za rosnące naprężenie w stosunkach polsko-niemieckich oraz za sam wybuch wojny.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu