Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Dojście do władzy Hitlera
Dokumenty
Rozprawa z opozycją – dyktatura
Ekspansywna polityka Trzeciej Rzeszy
Hitlerjugend
Wersja do druku
Dojście do władzy Hitlera

30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza Republiki Weimarskiej. Dzień ten uważany jest za początek nowej epoki w dziejach Niemiec. Chociaż pierwszy rząd Hitlera była rządem koalicyjnym, w którym naziści stanowili mniejszość, to jednak w bardzo krótkim czasie przejęli oni absolutną kontrolę nad krajem.

Głównych przyczyn tego zjawiska należy szukać w załamaniu się struktur demokratycznych Republiki Weimarskiej. Najważniejszym jednak czynnikiem, który doprowadził do upadku Republiki, był nasilający się na początku lat trzydziestych kryzys gospodarczy. Zaznaczył się on we wszystkich dziedzinach życia, spowodował masowe bezrobocie, które w latach 1932-1933 osiągnęło liczbę 6 mln osób. Rosnące rozczarowanie mas ludności oraz niechęć, którą klasa średnia – szczególnie ciężko doświadczona kryzysem – żywiła do systemu demokratycznego, sprzyjały rozwojowi ruchów społeczno-politycznych bazujących na hasłach populistycznych. Największy krąg odbiorców znajdowały hasła nazistowskie, których autorzy potrafili szybko adoptować się do każdej sytuacji i składać wszelkie obietnice.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu