Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Prześladowania Żydów
Dokumenty
Pogrom listopadowy 1938
"Aryzacja" kraju
Emigracja żydowska
Wersja do druku
Prześladowania Żydów
Bojkot sklepów żydowskich w Berlinie 1 IV 1933 r.

Wkrótce po dojściu do władzy naziści rozpoczęli na nowo kampanię skierowaną przeciwko Żydom. Tym razem prowadzono ją innymi środkami niż poprzednio. Walkę antyżydowską ze sfery ideologicznej i propagandowej przeniesiono na grunt administracyjno-prawny.

Przy wykorzystaniu konstytucyjnych uprawnień i zaostrzonych środków przystąpiono do systematycznego wykluczania ludności żydowskiej z życia publicznego i społecznego Niemiec. Rozpoczynano od zastraszania, a gdy to nie skutkowało, posuwano się do aktów przemocy, a nawet terroru. Sukcesywnie wydawano zarządzenia dyskryminujące i szkalujące ludność żydowską. Bojkotowano sklepy żydowskie, domy towarowe, żydowskich lekarzy i adwokatów. W walce propagandowej posługiwano się oszczerstwami, wskazując Żydów jako nieprzyjaciół państwa. Prasa oskarżała ich o spowodowanie wszelkich problemów, z którymi borykały się wówczas Niemcy.

Żydów na świecie przedstawiano jako wrogów, którzy zagrażają dobrobytowi Rzeszy i pokojowi. Niezależnie od akcji bojkotowej i propagandowej od kwietnia 1933 r. zaczęto sukcesywnie wprowadzać szereg ustaw dyskryminujących ludność żydowską. Do prawodawstwa niemieckiego wprowadzono nowe pojęcie „nie-Aryjczyk”, którym to mianem określano Żyda bądź osobę pochodzenia żydowskiego. Rozróżnienie to powodowało wiele ograniczeń dla „nie-Aryjczyków”: zamknięto im dostęp do policji, służby publicznej, wszelkich urzędów, w szczególności państwowych, notarialnych, sędziowskich. Równocześnie przystąpiono do usuwania osób pochodzenia żydowskiego z życia kulturalnego i społecznego. Wszystkie te poczynania miały na celu psychologiczne przygotowanie społeczeństwa niemieckiego do zaakceptowania sankcjonowanej prawem segregacji rasowej.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu