Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Prześladowania Sinti i Romów (Cyganów)
Dokumenty
Wersja do druku
Prześladowania Sinti i Romów (Cyganów)
Romowie po przyjeździe do obozu pracy w Bełżcu w oczekiwaniu na rozkazy, 1940 r.

W Niemczech przed wojną mieszkało ponad 20 tys. Sini i Romów (Cyganów), którzy prowadzili zarówno wędrowny, jak i osiadły tryb życia.

Po dojściu Hitlera do władzy kurs wobec nich się zaostrzył. Naziści przestali ukrywać swoje zamiary wobec Sini i Romów. Jednak realizacja tzw. „rozwiązania kwestii cygańskiej” wymagała jeszcze określenia, kogo należy zakwalifikować jako Cygana i jak go odróżnić od reszty obywateli Rzeszy. Ostatecznie za Cygana uznano każdego, komu udowodniono pochodzenie cygańskie od trzech pokoleń wstecz. W aktach wykonawczych do ustaw norymberskich z 1935 r. Cyganie na równi z Żydami pozbawieni zostali praw obywatelskich. Uznano, że stanowią zagrożenie dla czystości rasowej Niemców, co w konsekwencji oznaczało wykluczenie ich ze społeczeństwa niemieckiego.

Od 1937 r. prześladowania Cyganów narastały szybko i stawały się coraz bardziej bezlitosne, nie wywołując przy tym żadnego sprzeciwu ze strony opinii publicznej w kraju czy za granicą. We wrześniu 1939 r. podjęto decyzję, że wszystkich Cyganów mieszkających w Rzeszy należy przetransportować na tereny okupowanej Polski. Ponad 25 tys. Cyganów z zachodnich i północno-zachodnich Niemiec deportowano na roboty do Generalnego Gubernatorstwa. Jesienią 1940 r. deportowano tam Cyganów z Czech i Austrii. Gromadzono ich w żydowskich gettach i obozach, gdzie umierali z głodu i chorób.

Na przełomie 1942 i 1943 r. nastąpił zwrot w „rozwiązaniu kwestii cygańskiej”. Postanowiono, że wszystkie elementy aspołeczne, do których zaliczano także Cyganów, zostaną przekazane w gestię aparatu Himmlera celem wyniszczenia. 16 grudnia Himmler podpisał dekret o osadzeniu niemieckich Cyganów w Auschwitz-Birkenau. W styczniu 1943 r. przybył pierwszy transport Cyganów z Prus Wschodnich. W marcu przywieziono kolejne transporty ludności cygańskiej, dla której utworzono specjalny Zigeunerlager – obóz rodzinny. Odkopane po wojnie w 1949 r. księgi tego obozu zawierają nazwiska 20 982 osób, które zginęły tu na pewno. Ilu zginęło poza ewidencją – nie wiadomo. Likwidacja obozu cygańskiego w Auschwitz-Birkenau stała się symbolem zagłady Sinti i Romów, o której przez całe dziesięciolecia nie pamiętano.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu