Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Niemieccy przeciwnicy nazizmu
Dokumenty
Wersja do druku
Niemieccy przeciwnicy nazizmu

Zaraz po dojściu do władzy naziści zaczęli budować obozy koncentracyjne, w których osadzani byli więźniowie uznawani za wrogów systemu, Żydzi, Romowie i tzw. elementy aspołeczne. Pierwszy obóz koncentracyjny powstał już w macy 1933 r. w Dachau. Na jego bramie umieszczono napis: “Praca czyni wolnym”.

Zaraz po dojściu do władzy naziści zaczęli budować obozy koncentracyjne, w których osadzani byli więźniowie uznawani za wrogów systemu, Żydzi, Romowie i tzw. elementy aspołeczne. Pierwszy obóz koncentracyjny powstał już w macy 1933 r. w Dachau. Na jego bramie umieszczono napis: “Praca czyni wolnym”.

Od chwili przejęcia władzy naziści stosowali terror wobec rzeczywistych i wyimaginowanych przeciwników. Pierwszymi ofiarami reżimu Hitlera w Niemczech byli jego polityczni oponenci, głównie komuniści, socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie i związkowcy. Dla nich utworzone zostały pierwsze obozy koncentracyjne w Dachau, a następnie w Buchenwaldzie, i Sachsenhausen. Naziści wymagali od społeczeństwa bezwarunkowego posłuszeństwa i nie tolerowali żadnego krytycyzmu, protestów czy nonkonformizmu. Prześladowali także naukowców, artystów, pisarzy, księży katolickich i protestanckich, których prace czy działalność uznali za wywrotowe. W sumie zaraz po dojściu Hitlera do władzy uwięziono ok. 50 tys. opozycjonistów. Część z nich została zwolniona jeszcze przed wojną, inni zaś podzielili tragiczny los pozostałych więźniów obozów. Liczbę osób skazanych na śmierć przez niemieckie sądy za działalność polityczną szacuje się na 26 tys. Jednak całkowita liczba zamordowanych opozycjonistów niemieckich była z pewnością dużo większa.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 11 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu