Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Republika Weimarska
Dokumenty
Traktat wersalski
Żydzi w Niemczech
Wersja do druku
Republika Weimarska
Friedrich Ebert (pierwszy prezydent Republiki Weimarskiej) podczas rozpoczęcia obrad zgromadzenia narodowego w Weimarze 6 lutego 1919 r.

Nazwą tą określano państwo niemieckie istniejące w latach 1919-1933. Powstało ono w następstwie rewolucji listopadowej, która wybuchła w Niemczech w 1918 r.

Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną formą rządów: prezydencko-parlamentarną. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki wywodzi się od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Upadek republiki Weimarskiej przyczynił się do powstania i umocnienia narodowego socjalizmu.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu