Kotisivu
Teemat
Teema
Suomen sodat
Aihe
Sotien jälkeen
Lähteet
Evakkoja satamassa
Evakkojunaa lastataan kesällä 1944
Lähdön hetki
Lukuvinkki
Tulostusversio
Sotien jälkeen

Suomen talvi-ja jatkosodan seurauksena Neuvostoliitolle menettämät alueet. Nykyiset rajat vahvistettiin Pariisin rauhassa 10. helmikuuta 1947.

Talvisodan ja jatkosodan seurauksena Suomi menetti Neuvostoliitolle yli 10 % maa-alueistaan. Neuvostoliitolle menetetyiltä alueilta Suomeen tuli 420.000 evakkoa, joiden joukossa oli myös Viipurin juutalaisia. Evakot olivata joutuneet luopuneet koko omaisuudestaan ja valtio auttoi heitä pääsemään uuden elämän alkuun muun muassa maata lahjoittamalla. Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa kaatui yhteensä noin 92.000 ja haavoittui noin 200.000 sotilasta. Haavoittuneista noin 90.000 vammautui pysyvästi. Valtio tuki sotainvalideja.
AF -tietopankki
Historian havinaa
Tänään: 11. joulukuuta 2017
Silloin: 10. joulukuuta 1948

Yhdistyneitten Kansakuntien 51 jäsenvaltiota allekirjoittavat Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen.

Katso aikajanaa
Hae