Přehled
všech témat
Tématická oblast
Okupace
Téma
Protektorát
Prameny
Zpráva o okupaci
Constantin von Neurath
Reinhard Heydrich
Emil Hácha (1872-1945)
Česká vláda
Národní souručenství
Generál Alois Eliáš
Dokument     Verze pro tisk
Národní souručenství

Po vyhlášení "Protektorátu Čechy a Morava" byly všechny dosavadní politické strany sjednoceny v tzv. Národním souručenství. Jeho vznik znamenal definitivní konec parlamentní demokracie.

Prezident Hácha Národní souručenství ustavil také proto, aby zabránil uchopení moci českými fašisty, jejichž stoupajícího vlivu se obával.

99 % obyvatel

Do Národního souručenství vstoupilo 99% protektorátních obyvatel mužského pohlaví. (Ženy do strany vstupovaly až od roku 1940, a to navíc nepříliš demokraticky - přihlášky byly přikládány k potravinovým lístkům a mnohde byly ženy přihlášeny bez svého vědomí.)

Náborová kampaň se soustředila hlavně na národní uvědomění a nutnost sjednocení se v těžkých dobách. Konkrétní program "strana" neměla.

Nejsilnější vliv měli v Národním souručenství bývalí agrárníci (zemědělská strana) a sociální demokraté. Nacisté postupem času zjišťovali, že strana nesplňuje jejich očekávání ve spolupráci a začali její činnost omezovat.
Autorská práva:
Foto: Národní archiv Praha
Průvodce mou prací
Okno do historie
Dnes je: 10. prosinec 2018
Výročí: 10. prosinec 1948

51 členských států Organizace spojených národů podepisuje Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Prohlížet časovou osu